Banská Bystrica

Banská Bystrica Erb

Archív akcií

Archív vybraných spoločenských a odborných akcií uskutočnených v Banskej Bystrici alebo jej tesnom okolí:

Archív

– Mesiac Frankofonie 2013
– Dni dobrovoľníctva 2012
– Výstava: Oskar Mariks
Konferencia – Modernizácia špecializovaných nemocníc