Banská Bystrica

Banská Bystrica Erb

Dni dobrovoľníctva 2012

dni dobrovolnictva 2012

Zapojte sa v dňoch 21. – 22. septembra 2012 (piatok a sobota) do podujatia Dni dobrovoľníctva 2012 a pomôžte nám ukázať verejnosti, čo je to dobrovoľníctvo, ako sa môžu do neho ľudia zapojiť a čo im môže priniesť.

Počas týchto dvoch dní môže vaša organizácia, inštitúcia alebo neformálna skupina vytvoriť pre ľudí ponuku dobrovoľníckych aktivít, do ktorých by sa mohli priamo zapojiť. Návrhy aktivít musia byť zmysluplné a mali by prispievať k riešeniu konkrétnej situácie vo Vašej organizácii, miestnej časti, sídlisku, či komunite.

Zároveň máte možno prezentovať svoje aktivity a služby pre občanov mesta na Veľtrhu neziskových organizácií v meste Banská Bystrica dňa 20.9.2012 na Námestí SNP v čase od 15.00 do 18.00 hod.

Aktivity sú začiatkom Týždňa občianskej participácie. Aktivity organizuje Rada primátora pre mimovládne neziskové organizácie v spolupráci s mestom Banská Bystrica. Koordinátorom je Centrum dobrovoľníctva. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.centrumdobrovolnictva.sk, kde nájdete aj postup na prihlásenie sa na akcie do 15.8.2012. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: cd@centrumdobrovolnictva.sk; 0907 130 817.