Banská Bystrica

Banská Bystrica Erb

Stredné školy

Stredna skola

Banská Bystrica, Zvolenská cesta 18
Štátna škola, Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, Pod Bánošom 80
Štátna škola, Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, Mládežnícka 51
Štátna škola, Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, Hurbanova 9
Cirkevná škola, Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, Skuteckého 27
Štátna škola, Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, Dolná 54
Súkromná škola, Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, Hurbanova 6
Štátna škola, Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, J.A Komenského 18
Štátna škola, Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, J.G.Tajovského 24
Štátna škola, Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, J.G.Tajovského 25
Štátna škola, Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, J.G.Tajovského 25
Štátna škola, Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, J.G.Tajovského 30
Štátna škola, Banskobystrický kraj

Stredná priemyselná škola stavebná ako organizačná zložka spojenej školy

Banská Bystrica, Kremnička 10
Štátna škola, Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, Skuteckého 5
Cirkevná škola, Banskobystrický kraj

Stredná odborná škola

Banská Bystrica, Školská 5
Štátna škola, Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, Školská 7
Štátna škola, Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, Školská 7
Štátna škola, Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, Trieda SNP 54
Štátna škola, Banskobystrický kraj

Stredná odborná škola

Slovenská Ľupča, Príboj 554
Štátna škola, Banskobystrický kraj