Banská Bystrica

Banská Bystrica Erb

Turizmus

Odhaľte tajomstvá mesta s kráľovskou históriou! Nechajte sa viesť  storočiami cez príbehy meštianskych domov, majestátnych kostolov, hrdého hradného areálu a obranných bášt. Spoznajte nás  ako „medené“ mesto s bohatou baníckou históriou či centrum národného odboja v časoch SNP. Neobíďte ani historické námestie  s nádhernými renesančnými domami, slúžiacimi ako múzeá či diela novodobej architektúry originálne svojou atypickosťou a vynaliezavosťou.

hrad Banská Bystrica


Barbakan

Kostol nanebovzatia Panny Márie

Matejov Dom

Praetorium – Stredoslovenská galéria