Banská Bystrica

Banská Bystrica Erb

Matejov dom

Matejov dom

Hneď na prvý pohľad upúta svojou výškou má až päť poschodí bol postavený v druhej polovici 15. storočia. Zaujímavý  je svojím včlenením do susednej baníckej bašty ako aj erbom kráľa Mateja Korvína a jeho manželky Beatrix umiestneného na fasáde budovy.  V súčasnosti je sídlom pútavej expozície Stredoslovenského múzea venovanej dejinám Banskej Bystrice.

V súčasnosti prebieha v priestoroch Matejovho domu komplexná rekonštrukcia objektu. Vzhľadom na skutočnosť, že posledná rekonštrukcia interiéru objektu bola realizovaná na začiatku 20. storočia pre účely 1. stálej expozície Mestského múzea, je súčasná rekonštrukcia nevyhnutnosťou. Podstatnú časť finančných prostriedkov uvoľnil zo svojich príjmov zriaďovateľ Stredoslovenského múzea – Banskobystrický samosprávny kraj. V roku 2006 sumu 2 000 000,-Sk múzeum získalo úspešným projektom z Grantového systému Ministerstva kultúry SR. Cieľom komplexnej rekonštrukcie je v podkroví a na najvyššom podlaží vytvoriť klimatizovaný depozitár múzea, prvé tri poschodia Matejovho domu aj zrekonštruovaného interiéru Baníckej bašty budú slúžiť stálej expozícii histórie mesta Banská Bystrica, čím sa táto expozícia vráti do svojich pôvodných priestorov spred sto rokov. Na prízemí vzniknú príjemné kaviarenské priestory s príslušenstvom. Cieľom rekonštrukcie je vytvorenie moderného múzejného objektu.

Námestie Štefana Moysesa 20
www.stredoslovenskemuzeum.sk

Otvorené:

jún – september:
Po – Pi
9.00  – 17.00,
Ne
10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00.

október – máj:
Po – Pi
8.00 – 16.00,
Ne
10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00