Banská Bystrica

Banská Bystrica Erb

Praetorium – Stredoslovenská galéria

Stredoslovenská galériaPostavené okolo roku 1500, bolo v minulosti sídlom mestskej správy. Okrem gotických stavebných prvkov obsahuje aj renesančné prvky, z ktorých pozoruhodná je loggia prekrytá krížovou klenbou na prvom poschodí, ako aj stopy po barokovej prestavbe v 18. storočí. V súčasnosti sú tu umiestnené výstavné priestory Stredoslovenskej galérie.

Stredoslovenská galéria sídli v centre Banskej Bystrice a je regionálnou galériou s programovým zameraním na prezentáciu, výskum a tvorbu zbierky moderného a súčasného umenia. Stredoslovenská galéria vznikla 1. 9. 1956 vyčlenením z Krajského vlastivedného múzea ako Krajská galéria. V roku 1960 prešla pod správu mesta ako Mestská galéria v Banskej Bystrici. V roku 1963 bola pod názvom Oblastná galéria pričlenená ku Krajskému stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici. Od roku 1991 do roku 2007, s prestávkou v rokoch 1998 – 99, kedy bola ako Banskobystrické štátne kultúrne centrum v správe Krajského úradu, vykonávala galéria svoju činnosť pod názvom Štátna galéria v Banskej Bystrici. V roku 2006 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky delimitovalo galériu pod Banskobystrický samosprávny kraj ako Stredoslovenskú galériu.

V aktuálnej odbornej pôsobnosti galéria kladie dôraz na výskumnú, výstavnú, zbierkotvornú a edukačnú činnosť. Galéria sa od konca 60. rokov 20. storočia špecializovala aj na výskum a prezentáciu umeleckej grafiky. Umenie grafiky 2. polovice 20. storočia na Slovensku je v zbierke galérie zastúpené takmer v komplexnej podobe.

Námestie Štefana Moysesa 25
www.ssgbb.sk

Otvorené:

Ut – Pi
10.00 – 17.00

So – Ne
10.00 – 16.00