Banská Bystrica

Banská Bystrica Erb

 

 

Úrady a inštitúcie

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Námestie SNP č. 23, 974 01
tel.: (+421) 048-4325111
www.vucbb.sk
e-mail: podatelna@vucbb.sk

 

Obvodný úrad v Banskej Bystrici
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05
tel.:048 /4 306 111, fax.: 048/4 113 632
www.vs.sk
e-mail: prednosta@bb.vs.sk

 

Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica
Skuteckeho 19, 974 01
tel.:048/4 712 960,
fax.: 048/4 113 328
web: www.bb.ouzp.sk
e-mail: ouzp@bb.ouzp.sk

 

Mestský úrad Banská Bystrica
Československej armády 26 , 974 01
tel.: (+421) 048-4330 321, 322, 323
www.banskabystrica.sk
e-mail: podatelna@banskabystrica.sk , info@banskabystrica.sk

 

Krajský školský úrad v Banskej Bystrici
Československej armády 26, 974 01
www.ksubb.sk
e-mail: ksu@ksu-bb.sk

 

Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici
Skuteckého ul. 19, 974 01
tel.:048/4 712 907, 048/4 712 908,
fax.: 048/4 712 907
e-mail: ivan.hovorka.pbb@3s.land.gov.sk


Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

pracovisko Banská Bystrica
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
tel.: (+421) 0484156157,
fax: (+421) 0484156156
www.prezident.sk
e-mail: stanislav.liska@prezident.gov.sk
e-mail: lubomira.riecanova@prezident.gov.sk

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1, 975 56
tel.:048/4143514, fax.: 048/4142642
www.vzbb.sk
e-mail: ruvz@vzbb.sk

 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR)
Pracovisko Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1, P. O. Box 35
974 05 Banská Bystrica
tel.: (+421) 048-4136146
fax: (+421) 048-4136149
www.sacr.sk
e-mail: sacr@sacr.sk

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Zastúpenie pre región Banská Bystrica
Kuzmányho 5
974 01 Banská Bystrica
www.sario.sk
E-mail: banskabystrica@sario.sk

 

Podnikateľské a inovačné centrum Banská Bystrica
BIC Banská Bystrica s.r.o.
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
tel.: 048/471 64 11, 414 80 25 – 26
fax: 048/471 64 18
www.bicbb.sk

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)
Banskobystrická regionálna komora
Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
tel: 048 4125 634, fax: 048 4125 636
bb.sopk.sk
e-mail: sopkrkbb@sopk.sk

 

Daňový úrad
Nová ul. 13, 975 04
tel.:048/4393111, fax.: 048/4134989
www.drsr.sk

 

Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica
Tajovského 28 B, 974 01
tel.: 048/4722026, 048/4722027, fax.: 048/4722036
www.sopsr.sk

 

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, , 975 90
tel.:048/4 374111
www.sazp.sk

 

Štátny archív v Banskej Bystrici
Komenského ulica č. 26, P.O.BOX 224, pošta 1, 974 01
tel.:048/415 29 36, fax.: 048/415 29 36
e-mail: archiv@sabb.vs.sk

 

Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici
Jána Švermu 43, 974 04
tel.:048/4 300 131, fax.: 048/4 300 350
www.indprop.gov.sk
e-mail: infocentrum@indprop.gov.sk

 

Slovenský červený kríž Banská Bystrica
Pod Urpínom 6, 975 90
tel.: 048/4 153 039

 

Krajský súd Banská Bystrica
Skuteckého 7
tel.: 048-4147760
www.justice.gov.sk

 

Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
Partizánska cesta 1
975 62 Banská Bystrica
tel.: 048-4123518
www.genpro.gov.sk

 

Územná vojenská správa Banská Bystrica
Štefánikovo nábr. 7, 974 35
tel.: 048/4 153 623, 0960 412 141,
web:www.mosr.sk

 

Prezídium policajného zboru Banská Bystrica
Okružná 19, 974 99
tel.: 09616 01111

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru Banská Bystrica
Okružná 19, 974 04
tel.:0961/601 111, fax.: 0961/603 109
www.minv.sk/krpzbb/
e-mail: orpzbb@minv.sk

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica
Komenského 27, 974 01
tel.: 048/4 154 859, fax.: 048/4 126 347
www.hazz.sk
e-mail: bbhazzor@gtsi.sk

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9
975 58 Banská Bystrica
www.svkbb.eu
e-mail: svkbb@svkbb.eu

 

Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Lazovná 28
974 01 Banská Bystrica
www.vkmk.sk

 

Informačné centrum mladých Banská Bystrica
Tajovského 30
975 90 Banská Bystrica
tel.: 048/4131346
www.icm.sk
e-mail: 
bb@icm.sk 

 

Stredoslovenské osvetové stredisko
Námestie SNP 23
975 25 Banská Bystrica
www.sosbb.sk